USB Hub

- Aug 29, 2018-

USB Hub се отнася до устройство, което може да разшири USB интерфейса на няколко устройства и да ги направи достъпни едновременно. USB HUB може да бъде разделен на USB2.0 HUB, USB3.0 HUB и USB3.1 HUB според USB протокола.