IPTV

- Aug 29, 2018-

IPTV е интерактивен мрежов телевизор. Това е чисто нова технология, която използва широколентова кабелна телевизионна мрежа и интегрира различни технологии като интернет, мултимедия и комуникация, за да предостави на домашните потребители разнообразни интерактивни услуги, включително цифрова телевизия. Международната дефиниция на IPTV е кабелна или безжична IP мрежа с контролируема и сигурна предаване и QoS удостоверяване, осигуряваща мултимедийни услуги, включително видео, аудио (включително гласови), текстови, графични и информационни услуги. Получаващият терминал включва телевизор, подложка, мобилен телефон, мобилен телевизор и други подобни. Дефиницията на Китай за IPTV е мултимедийна услуга, базирана на кабелен Ip мрежов терминал, предаван чрез контролируема и управляема сигурна QoS.