Bluetooth

- Aug 29, 2018-

Така наречените Bluetooth технологията е всъщност малък обсег радио технология, която ефективно може да опрости комуникацията между мобилни крайни устройства като преносими компютри, преносими компютри и мобилни телефони телефона с помощта" Технология Bluetooth". Комуникацията между тези устройства и интернет интернет е опростена, като по този начин прави предаване на данни между тези модерни комуникационни устройства и интернет по-бърза и ефективна и разширяване на пътя за безжична комуникация. Bluetooth използва децентрализирана мрежа структура и бързо честотата подскача и кратки пакети технология за подкрепа от точка до точка и точка до много точки комуникация, работещи в глобалната 2.4GHz ISM (т.е., индустриални, научни, медицински) честотни ленти. Неговата скорост е 1Mbps. пълен дуплекс предаване се постига с помощта на време дивизия дуплекс предаване схема.